аналітичний облік

рос. аналитический учет

(грец. analitykos — відповідний) — детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, наявності основних фондів та обігових коштів і джерел їх формування на аналітичних (допоміжних) бухгалтерських рахунках. А.о. коштів (розрахунків з дебіторами й кредиторами, фондів заробітної плати) здійснюється в грошовому виразі, а засобів виробництва (продукції, матеріалів та ін.) — в натуральному і грошовому вираженнях для забезпечення контролю за виробничим процесом та станом розрахунків для збереження майна тощо. При веденні А.о. виникає потреба об'єднувати однорідні аналітичні рахунки в проміжні ланки між аналітичними й синтетичними рахунками. Найбільше групування аналітичних рахунків, що безпосередньо передує відповідному синтетичному рахунку, називається аналітичним субрахунком (рахунком другого порядку).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. аналітичний облік — (англ. anаlytical accounting) деталізований бухгалтерський облік операцій і коштів банків за допомогою аналітичних рахунків. А. Економічний словник