аргумент зайнятості

рос. аргумент занятости

аргумент на користь протекціонізму, згідно з яким введення тарифу або інших форм імпортних обмежень у періоди безробіття призводить до заохочення внутрішнього виробництва, а це, у свою чергу, стимулює створення нових робочих місць і збільшення національного доходу. Водночас він вважається спірним аргументом, тому що зайнятість населення задля зайнятості не може бути доцільною. Зайнятість ефективна тоді, коли фактори виробництва дають найвищу віддачу і сприяють зростанню національного добробуту. Це досягається порівнянням переваг факторів виробництва для внутрішніх потреб із перевагами міжнародної спеціалізації. Доцільніше дошукуватись інших оптимальних можливостей стимулювання зайнятості, не застосовуючи торговельних обмежень.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me