аудиторські служби

рос. аудиторские службы, фирмы

(від латин. audit — слухати) — спеціальні підрозділи великих фірм, спеціалізовані установи, контори, фірми, що виконують консультативні, облікові, аналітичні, контрольні та інші функції за дорученням органів державної влади (в окремих випадках), здебільшого — на підставі угод з юридичними або фізичними особами. Основною метою А.с. є аналіз фінансово-господарської діяльності, оцінка відповідності ведення облікових операцій правовим нормам, визначення відповідності обсягів і строків відрахувань до державного бюджету, правильності проведення розрахунків зі сторонніми організаціями по заробітній платі тощо. Результати аудиторських перевірок є комерційною таємницею і не можуть бути отримані без згоди організації, де проводиться перевірка. Аудиторська перевірка здійснюється також з метою надання відповідних консультаційно-методичних послуг, а також виявлення резервів поліпшення показників ефективності діяльності даної організації.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me