балансова вартість

рос. балансовая стоимость

вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об'єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу. Б.в. організації (фірми) визначається як її чисті активи, власний капітал, тобто як різниця між сукупними активами і сукупними зобов'язаннями (боргами).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. балансова вартість — (англ. book value) зазначена у бухгалтерському балансі оцінка основних фондів та оборотних засобів у грошовому вираженні. Економічний словник