баланс платежів

рос. баланс платежей

певна статистична система, в межах якої відображаються всі операції між економікою даної країни та економікою інших країн за певний час (місяць, квартал, рік). Б.п. є підсумком усіх економічних операцій між внутрішніми і зарубіжними резидентами. Сюди входять експорт та імпорт товарів і послуг, грошові надходження і платежі, потоки золота, позички, подарунки, інвестиції тощо. Він дає загальну картину міжнародного економічного стану країни. При складанні платіжного балансу країни дотримуються таких основних принципів: 1) до платіжного балансу вносяться лише економічні трансакції між вітчизняними і зарубіжними резидентами; 2) виокремлюються операції дебету та кредиту; 3) платіжний баланс є бухгалтерським звітом подвійного запису. Б.п. складається у національній валюті країни згідно з рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, викладеними у спеціальній інструкції з платіжного балансу. Б.п. використовується для визначення валютних курсів, для врівноваження попиту пропозиції іноземної валюти. Б. п. знаходиться у стані рівноваги, коли національна економіка добре пристосована до світової економіки. Якщо він є в стані порушення рівноваги, то валютні курси та інші економічні показники національної економіки мусять зазнати змін відповідно до необхідності відновлення стійкого зв'язку з іншими країнами.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me