бартер

рос. бартер

(англ. barter) — прямий натуральний товарообмін на безгрошовій основі, коли визначена кількість одного чи кількох товарів обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого чи інших товарів. Торгова операція, що здійснюється за схемою "товар за товар". Пропорції (оптимальні розміри) визначаються сторонами бартерної угоди. Застосовується в період низького рівня (нестабільності) розвитку економіки, слаборозвинутих товарно-грошових відносин, зростання інфляції та несталості валюти. Використання бартерних операцій дає можливість уникнути можливих збитків, спричинених інфляційними процесами, або зменшити їх.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. бартер — БА́РТЕР, у, ч. 1. екон. Прямий безгрошовий обмін товарами чи послугами, спричинений товарно-грошовим дефіцитом у країні та валютним дефіцитом у міжнародних угодах. Словник української мови у 20 томах
  2. бартер — Бартер (товарний обмін) господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості... Словник термінів законодавства України
  3. бартер — -у, ч. 1》 Одна з форм економічного співробітництва, за якої взаєморозрахунки між партнерами здійснюються не грошима, а товарами чи послугами. Великий тлумачний словник сучасної мови
  4. бартер — [бартеир] -ру, м. (на) -р'і, мн. -рие, -р'іў Орфоепічний словник української мови
  5. бартер — Найдавніша торговельна операція, обмін товару на товар без участі грошей; останнім часом широко застосовується у міжнародній торгівлі; виникає внаслідок товарно-грошового дефіциту всередині країни та валютного дефіциту в міжнародних угодах. Універсальний словник-енциклопедія
  6. бартер — У. Безпосередній (натуральний) товарний обмін без використання грошей. Пох. бартерний: бартерний обмін, бартерна торгівля. Літературне слововживання
  7. бартер — ба́ртер іменник чоловічого роду Орфографічний словник української мови
  8. бартер — (англ. bаrter) товарообмінна угода, яка здійснюється без проведення грошових розрахунків, а оплата товарів, що постачаються, відбувається у товарній формі. Економічний словник