важка промисловість

рос. тяжелая промышленность

сукупність галузей промисловості, які виготовляють здебільшого засоби виробництва: знаряддя праці (машини, агрегати, механізми, верстати та ін. види обладнання й устаткування), предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо). До В.п. належать усі галузі добувної промисловості й найважливіші галузі обробної промисловості (виробництво електро- та теплоенергії, гірнича та кольорова металургія, хімічна промисловість, машинобудування й металообробка, промисловість будівельних матеріалів, ряд галузей деревообробної промисловості. В.п. відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази розвитку економіки, у піднесенні технічного прогресу, підвищенні продуктивності суспільної праці й життєвого рівня народу.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me