валовий прибуток

рос. валовая прибыль

сума грошових надходжень підприємства, одержана внаслідок його виробничо-господарської діяльності за мінусом (вирахуванням) усіх витрат. Обчислюють як різницю між надходженням від реалізації товарів і послуг та затратами на їх виробництво й реалізацію.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me