валютний кліринг

рос. валютный клиринг

офіційна угода про взаємне зарахування зустрічних потреб і зобов'язань, які виходять з вартісної рівності товарних поставок та реалізації послуг. Обов'язковими елементами В.к. є: система клірингових рахунків, які відкриваються в уповноважених банках; обсяг клірингу (всі платежі з товарообігу чи їх частина); валюта клірингу — узгоджена валюта розрахунків; обсяг технічного кредиту — граничне допустиме сальдо заборгованості, яке необхідне для безперервності розрахунків.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. валютний кліринг — (англ. сurrency clearing) спосіб розрахунків у зовнішній торгівлі та інших формах економічних відносин між двома чи кількома країнами. Запроваджується на основі міжнародних платіжних угод, що укладаються між державами-учасницями клірингу. Економічний словник