варіаційна статистика

рос. вариационная статистика

розділ математичної статистики, який вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних сукупностях та фактори, що його зумовлюють. Кількісні ознаки в сукупностях набувають різних значень (варіюють). Напр., урожайність у різних господарствах тощо. Об'єднання одиниць сукупності з однаковими чи близькими значеннями варіативних ознак у групи дає ряди розподілу, або варіаційні ряди, які характеризують структуру сукупності. Вивчення варіації за допомогою математичних методів (кореляційне відношення, індекс кореляції, коефіцієнт кореляції тощо) дає змогу встановити, яка частина варіації результативної ознаки зумовлена дією даного фактора. Методи В.с. використовують в економічних дослідженнях для визначення напряму й ступеня впливу на результативну ознаку інших змінних ознак.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me