вибірковий метод

рос. выборочный метод

метод спостереження у статистиці, за яким для визначення характеристики всієї сукупності явищ, фактів або речей (генеральної сукупності) за певною системою вибирають для обстеження лише їх певну частину (вибіркову сукупність). Правильність вибірки за науково розробленими принципами при достатній кількості вибраних одиниць забезпечує необхідну точність характеристики генеральної сукупності, зокрема середню величину і частку ознаки. Різниця (відхилення) між генеральною і вибірковою середньою величинами ознаки не повинна перевищувати 5 %. Одержанням такої величини відхилення вибіркової середньої величини від генеральної досягається збільшенням кількості одиниць вибіркової сукупності. Теоретичною основою В.м. є закон великих чисел. В.м. застосовують у разі неможливості проведення суцільного спостереження або замість нього, а також для перевірки результатів уже проведеного суцільного обстеження.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. вибірковий метод — У статистиці — відбір частини елементів цілого, яким притаманні властивості усієї спільноти; вибірка репрезентативна (представницька) тоді, коли структура цікавих нам статистичних ознак цієї вибірки лише незначним чином відрізняється від структури цілого. Універсальний словник-енциклопедія