виставки промислові

рос. выставки промышленные

промислові вироби України від 20-х років XIX ст. демонструвалися як на українських, так і на загальноросійських виставках. Продукція українських товаровиробників представлялась у російських виставкових відділах. Це були продукти праці українських доморобів (кустарів), де найкраще були представлені ткацтво, вишивки, одяг, гончарні, кушнірські, дерев'яні вироби. У 1913 р. в Києві проведено всеросійську виставку з експозицією українських народно-мистецьких виробів, преси, наукових видань, у т. ч. і з Галичини. У Західній Україні перша господарсько-промислова виставка відбулася у Коломиї (1880 р.). Потім народні вироби було представлено в Тернополі (1887 р.) та у Коломиї (1912, 1913 рр.). Силами українських емігрантів представлялись їхні вироби і на американському континенті. У Нью-Йорку вперше від початку української еміграції був створений відділ народних виробів українців греко-католиків Америки. Із заснуванням 1888 р. Мистецько-Промислового музею в Києві була відкрита постійна В.п. У цьому ж музеї 1917р. з ініціативи Союзу земств і міст була влаштована виставка оригінальних зразків народної творчості "Штука Буковини й Галичини". У період індустріалізації України за радянських часів виставки набувають дещо іншого характеру. На перший план у них виходить продукція фабрично-заводського виготовлення. Окрім принагідних В.п., влаштованих заводами, трестами, в 1925 р. були створені постійні промислово-показові виставки в Харкові, Одесі та інших містах. Влаштовувались обласні, загальнопромислові виставки і виставки, присвячені демонстрації певних досягнень (напр., досягнень післявоєнної відбудови промисловості). Особливе значення надається виставкам на західних українських землях. Так, у 1926р. у Станіславі відкрито "Український Ярмарок", 1935 р. в Музеї НТШ (Львів) відбулася виставка народних тканин і гапіїв, у 1936 р. кооперативом "Українське Народне Мистецтво" влаштований показ одягу з демонстрацією народних обрядів. У виставці «Торгів східних» у Львові беруть участь такі українські кооперативні організації, як "Сільський Господар", "Українське народне мистецтво", "Гуцульщина" (Косів) та ін. У 1937 р. відбулась велика виставка українських кооперативних фірм у Чернівцях. Нині в Україні щорічно проводяться різні всеукраїнські й міжнародні виставки з метою розширення міжрегіональних і міжнародних зв'язків. Виставковий бізнес набуває все більшого значення як у внутрідержавному, так і у міжнародному масштабах.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me