витрати виробництва

рос. издержки производства

витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції. Розрізняють такі види В. в.: постійні — ті, які не залежать від обсягів виробництва (напр., витрати на утримання будівель, адміністративного апарату, на обслуговування); змінні — безпосередньо пов'язані з обсягами виробництва (напр., витрати на придбання матеріалів, сировини, напівфабрикатів, оплату праці робітників); повні (загальні, валові) — сума постійних і перемінних витрат; прямі — конкретні витрати, пов'язані з виробництвом певної продукції (вони можуть бути віднесені безпосередньо на її собівартість); середні величини витрат, що припадають на один виріб, на одиницю продукції за певний проміжок часу або на окрему партію товарів; експлуатаційні-пов'язані з експлуатацією устаткування, обладнання, машин, транспортних засобів, з використанням і застосуванням різних засобів виробництва й предметів господарського призначення.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. витрати виробництва — (англ. manufacturing cost) 1. сукупні затрати живої та уречевленої праці на виробництво продукту. В західних країнах в. в. розглядають як витрати суспільної праці й капіталу, постійного та змінного, витраченого на виробництво товару. В. Економічний словник