вклади

рос. вклады

суми грошових заощаджень населення, які вносяться на збереження в банки. Використовуються банками для кредитування підприємництва, виробництва, будівництва. Збільшення В. свідчить про підвищення життєвого рівня людей і є показником стабільності національної валюти. Сума В. і строк їх зберігання не обмежуються. В. видаються частинами або цілком за першою вимогою вкладника, який має право довірити одержання їх іншим особам або дати банку доручення на безготівкові розрахунки. Цілість В. та дотримання таємниці зберігання гарантується урядом держави. Без згоди вкладника за рахунок В. не можуть бути погашені жодні зобов'язання (крім погашення боргів за рішенням суду). Вкладник може заповісти свої В. одній або кільком особам чи організації. За В. сплачується дохід у формі процентів або виграшів. В., а доходи за ними звільнені від оподаткування.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me