власник цінних паперів

рос. владелец ценных бумаг

1. Особа, що володіє цінними паперами як власністю. У цьому значенні термін В.ц.п. застосовується до цінних паперів як документів. 2. Особа, якій цінні папери належать за правом власності або за іншим майновим правом. Права власників на емісійні цінні папери документальної форми випуску засвідчуються сертифікатами цінних паперів (якщо сертифікати знаходяться у власника) або сертифікатами і записами на рахунках депо в депозитаріях (якщо сертифікати передані на збереження в депозитарії). Права власників на емісійні цінні папери бездокументальної форми випуску засвідчуються в системі реєстру — записами на особистих рахунках у держателя реєстру або у випадках обліку прав на цінні папери в депозитарії — записами на рахунках в депо у депозитаріях.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me