відносні величини

рос. относительные величины

кількісні характеристики суспільних явищ і процесів, одержані порівнянням двох абсолютних статистичних величин і виражені у процентах. В. в. бувають базисні (до яких порівнюють) і звітні (які порівнюють) . В. в. використовують у звітних та планових документах, при аналізі господарської діяльності підприємств тощо. Розрізняють такі В. в.: 1. Величини динаміки, що характеризують зміни рівня однойменних явищ у часі. Напр., виробництво якоїсь продукції у січні становило 600 тулютому — 630 т. Отже, величина динаміки становить 105 % ((630:600) х 100). 2. Величини структури, що показують частку (питому вагу) складових частин чогось цілого. Так, якщо загальне виробництво взуття на підприємстві становить за певний період 80 тис. пар, а шкіряного — 56 тис. пар, то питома вага шкіряного взуття становить у загальному обсязі 70% ((56:80) х 100). 3. Величини спланованого обсягу виробництва, виконання виробничого завдання. Напр., підприємство відповідно до зростання попиту виготовило 751 т масла тваринного при завданні 616т. Величина виконання завдання при цьому становить 121,9% ((751 : 616) х 100). 4. Величини інтенсивності, що показують ступінь поширення або розвитку явища в певному середовищі. Такими є, напр., виробництво с.-г. продукції на 100 га земельних угідь, кількість населення на і км2. тощо. 5. Величини порівняння — ті, що характеризують однойменні показники рівних об'єктів, напр., виробництво продукції за один і той самий час у різних областях.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me