відтворення

рос. воспроизводство

відновлення витрачених факторів виробництва (природних ресурсів, робочої сили, засобів виробництва). В. капіталу-постій-не відновлення капіталу. В. просте відтворення в незмінних розмірах, розширене-у зростаючих розмірах.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. відтворення — -я, с. 1》 Дія та її результат за знач. відтворити. Відтворення природних ресурсів — штучне підтримання кількості природних ресурсів на певному рівні або відновлення попередньої кількості технологічним шляхом. 2》 ек. Великий тлумачний словник сучасної мови
  2. відтворення — Відтво́рення, -ння, -нню, -нням Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  3. відтворення — У економічній науці — відновлення використаних у процесі виробництва факторів (капіталу й робочої сили) у незмінних (в. просте), зменшених (в. обмежене) чи збільшених (в. розширене) обсягах. Універсальний словник-енциклопедія
  4. відтворення — ВІДОБРА́ЖЕННЯ (показ кого-, чого-небудь засобами слова, живопису, гри тощо), ВІДБИТТЯ́, ВІДБИ́ТОК, ЗОБРА́ЖЕННЯ, ЗМАЛЮВА́ННЯ, ВІДТВО́РЕННЯ, ВІДДЗЕРКА́ЛЕННЯ. Словник синонімів української мови
  5. відтворення — відтво́рення іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  6. відтворення — ВІДТВО́РЕННЯ, я, с. 1. Дія і стан за знач. відтвори́ти. Він гадав, що рухається вперед, тим часом, рухалась епоха, а він лишався на тому ж таки місці .. Він був певен, що кожний наступний день є тільки автоматичним відтворенням попереднього (В. Словник української мови у 20 томах
  7. відтворення — ВІДТВО́РЕННЯ, я, с. 1. Дія та її результат за знач. відтвори́ти. При відтворенні звуку з кіноплівки фотоелемент конче потрібний (Курс фізики, III, 1956, 343); Широке, по-людському тепле відтворення знайшла в поезії тема дружби з російським... Словник української мови в 11 томах