відтворення населення

рос. воспроизводство населения

безперервний процес відновлення населення через зміну поколінь. Залежно від співвідношення народжуваності і смертності розрізняють В.н. просте, розширене, звужене. В.н. характеризують такі статистичні показники: народжуваність, смертність, шлюбність, середня тривалість життя, природний приріст у розрахунку на 1000 осіб та ін. В.н. залежить від дії законів складного-комплексу факторів суспільного життя (демографічних, економічних, соціальних, екологічних, правових, релігійних), а також від таких подій і явищ, як війни, революції, техногенні катастрофи тощо.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me