господарські акціонерні товариства

рос. хозяйственные акционерные общества

комерційні господарські об'єднання, засновані на акціонерних засадах, коли статутний фонд складається з внесків акціонерів, одержаний прибуток від комерційної діяльності є їх власністю, а отримані дивіденди розподіляються між членами товариства — акціонерами відповідно до кількості акцій кожного з них або частки коштів у статутному фонді товариства.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me