господарські кошти організації

рос. хозяйственные средства организации

загальна сума основних і оборотних засобів, у т. ч. наявні готівкові кошти у касі, а також фінансові засоби, які знаходяться у розрахунках, тимчасові відлучені кошти та дебіторська заборгованість. Джерелами їх фінансування є статутний фонд організації, чистий прибуток, що залишився після сплати податків та інших відрахувань, одержані позики і кредити, кредиторська заборгованість, а також невідправлені оплачені товари тощо.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me