гравітація

рос. гравитация

(від латин. gra-vitas (gravitatis) — вага, тягар) — 1. Тяжіння до чогось. 2. У біржовій практиці — взаємовплив кон'юнктури ринку різних бірж. Взаємний вплив на формування біржових цін у межах одного міста, регіону.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. гравітація — Взаємне притягання всіх тіл; величина сили взаємодії визначається законом Ньютона: кожні два матеріальні тіла у Всесвіті притягуються з силою, прямо пропорційною добуткові їх мас і обернено пропорційною квадратові відстані між ними; сучасний погляд... Універсальний словник-енциклопедія
  2. гравітація — ГРАВІТА́ЦІЯ ї, ж. Властивість усіх тіл взаємно притягатися; всесвітнє тяжіння. Частки матерії в туманності перебувають під впливом двох сил — гравітації, тобто притягання, і, з другого боку, пружності (Курс заг. геол., 1947, 16). Словник української мови в 11 томах
  3. гравітація — Центр гравітації: центр тяжіння [XIX] Чи крім виглядів на окатоличення з часом цілого русько- українського племені показують єзуїти Австрії ще й другий рахунок, а іменно такий... Словник з творів Івана Франка
  4. гравітація — Земнотяга Словник чужослів Павло Штепа
  5. гравітація — гравіта́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. гравітація — гравіта́ція [від лат. gravitas (gravitatis) – тягар, вага] 1. Тяжіння. 2. Метод збагачення корисних копалин. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. гравітація — -ї, ж. 1》 Властивість усіх тіл взаємно притягатися; всесвітнє тяжіння. 2》 фін. Явище взаємного впливу цін на різних ринках. Великий тлумачний словник сучасної мови
  8. гравітація — ГРАВІТА́ЦІЯ, ї, ж. Властивість усіх тіл взаємно притягатися; всесвітнє тяжіння. Тяжіння на планеті невелике, а те, що ви вивчаєте на Землі, – то ефект гравітації всієї системи (О. Словник української мови у 20 томах
  9. гравітація — Гравитация — gravitation — Gravitation — 1) Тяжіння — універсальна взаємодія між всіма фізичними тілами, пов’язана з наявністю в них маси. Здійснюється через гравітаційне поле. При слабкій гравітац. Гірничий енциклопедичний словник