грошовий ринок

рос. денежный рынок

сфера обігу та умови соціально-економічного і політичного характеру, за яких відбувається формування ресурсів, пропозиція, попит, реалізація і споживання особливого товару — грошей. Основними факторами, які характеризують Г.р. і впливають на його розвиток, є співвідношення попиту і пропозиції, від якого залежать ціни та обсяги купівлі, продажу, обороту. Розрізняють за регіональними ознаками: ринок країни, окремих її регіонів, міст, ринок світовий, окремої групи країн (напр.. Європейський ринок, ринок країн Балто-Чорноморської Асамблеї, ринок Великої Британії), за функціональними ознаками: національний Г.р., ринок зарубіжних валют, ринок цінних паперів, ринок позичкових капіталів тощо.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. грошовий ринок — (англ. monetary market) сектор чи частина ринку позичкових капіталів, де здійснюються короткострокові депозитно-позичкові операції (на строк до одного року). Економічний словник