девальвація

рос. девальвация

(від латин. de — префікс, який означає пониження, і valeo — коштую, вартую) — офіційне зниження вартості грошової одиниці, проведене відповідно до законодавства країни керівними органами держави: зниження (зменшення) золотого вмісту у грошовій одиниці, зниження курсу грошової одиниці країни відносно твердої валюти інших держав. Д. супроводжується збільшенням маси грошей в обігу, зменшенням обсягів валютних резервів і характеризує загострення кризового стану економіки, погіршання торгового та платіжного балансів країни. У разі Д. зниження курсу національної валюти фіксується щодо її відношення до долара США чи до визначеного набору іноземних валют, які застосовуються при міжнародних розрахунках. Д. може проводитись цілесрямовано (відкрита Д.) з метою стабілізації грошової системи, валютного курсу або породжена стихійними соціально-економічними чи політичними причинами (прихована Д), коли знецінюються гроші, стрімко падає курс національної грошової одиниці без участі державних органів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. девальвація — девальва́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. девальвація — ДЕВАЛЬВАЦІЯ – ВАЛЬВАЦІЯ – ЕВАЛЬВАЦІЯ – РЕВАЛЬВАЦІЯ, РЕВАЛОРИЗАЦІЯ Девальвація, -ї, ор. -єю. Законодавче зменшення золотого вмісту (вартості) грошової одиниці; зниження курсу паперових грошей щодо золота або іноземної валюти. Вальвація. Літературне слововживання
  3. девальвація — [деивал'вац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  4. девальвація — -ї, ж. 1》 Проваджене урядами в законодавчому порядку зменшення золотого (срібного) вмісту грошової одиниці, а також зниження курсу паперових грошей відносно золота (срібла) або іноземних валют. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. девальвація — Вартостезменша Словник чужослів Павло Штепа
  6. девальвація — (англ. devaluation) зниження курсу національної або міжнародної (регіональної) грошової одиниці відносно валют інших країн. Економічний словник
  7. девальвація — девальва́ція (від де... і лат. valvo – маю вартість) законодавче зменшення золотого вмісту (вартості) грошової одиниці, зниження курсу паперових грошей щодо золота або іноземної валюти. Словник іншомовних слів Мельничука
  8. девальвація — У системі сталих курсів регульоване законодавством зниження курсу валюти певної країни; застосовується з метою вирівнювання платіжного балансу. Універсальний словник-енциклопедія
  9. девальвація — Девальва́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  10. девальвація — ДЕВАЛЬВА́ЦІЯ, ї, ж. Проваджене буржуазними урядами в законодавчому порядку зменшення золотого (срібного) вмісту грошової одиниці, а також зниження курсу паперових грошей відносно золота (срібла) або іноземних валют. Словник української мови в 11 томах