демографічна статистика

рос. демографическая статистика

галузь статистики, яка вивчає чисельність і структуру (склад) населення за певними ознаками: за соціальними групами, професійним складом, за віком, сімейним станом, рівнем освіти, національним та етнічним складом, рідною мовою тощо. Д.с. вивчає також природний рух населення (народжуваність, смертність, кількість сімей, коефіцієнти сімейності, кількість і тривалість шлюбів, розлучень), переміщення (міграцію) населення, Найбільш об'єктивні дані Д.с. містяться у матеріалах перепису населення, які проводяться державою періодично (приблизно разу 10-20 років). Державні органи статистики ведуть постійні спостереження та облік статистичних даних. Часом проводяться вибіркові обстеження для одержання необхідних даних, аби визначити спеціальні, економічні чи соціально-політичні зрушення у державі.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me