демонополізація

рос. демонополизация

державна політика, спрямована на ліквідацію чи стримування, зниження рівня державної чи іншої монополії одного чи кількох виробників продукції, товарів, послуг, які домінують на ринках. Здійснюється на засадах державного антимонопольного законодавства. Державний антимонопольний комітет для підтримки процесів розукрупнення монопольних структур здійснює заходи, спрямовані на створення і підтримку конкуруючих організацій і сприяння розвиткові вільної конкуренції.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. демонополізація — демонополіза́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  2. демонополізація — -ї, ж. Дія за знач. монополізувати. Демонополізація економіки — здійснюваний державою комплекс заходів, спрямованих на зниження рівня монополізації ринків. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. демонополізація — ДЕМОНОПОЛІЗА́ЦІЯ, ї, ж. Дія за знач. демонополізува́ти. Принцип конкурентності тісно пов'язаний із концепцією демонополізації (з наук. літ.); Високоефективним інформаційний рекламний ринок може стати, якщо він буде конкурентоспроможним. Словник української мови у 20 томах
  4. демонополізація — (англ. denationalization) сукупність заходів, спрямованих на усунення монопольного стану підприємств різних галузей економіки, а також усунення монополії органів управління, планування, матеріально-технічного забезпечення, торгівлі, капітального будівництва, банківської справи. Економічний словник