депозитна каса

рос. депозитная касса

підрозділ у банку, кредитній установі, бюджетній організації, який приймає і зберігає депозити. Грошові депозити (вклади) беруть участь в обороті банків. У Д.к. зберігаються також цінні папери (акції, облігації), внески в судові й адміністративні установи та ін. Бюджетні установи використовують Д. к. для тимчасового збереження грошових сум, цінних паперів, що надходять у тимчасове розпорядження від інших установ і належать поверненню чи передачі за належністю. Прийняті на збереження кошти розміщуються, як правило, у банках на депозитних рахунках. Повернення депозитних сум громадянам проводиться шляхом виписування іменного чека або готівкою через каси. Підприємствам і організаціям — безготівковими перерахунками за платіжними дорученнями. Не затребувані з Д.к. в установлені строки депозитні кошти переказуються в доходи відповідних бюджетів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me