державні цінні папери

рос. государственные ценные бумаги

випущені державою, її фінансово-кредитними й місцевими органами влади цінні папери у вигляді облігацій, векселів, сертифікатів, акцій з метою мобілізації вільних коштів до державного бюджету від імені уряду і місцевих органів державної влади під Гарантії держави. Розрізняють ринкові цінні папери — казначейські векселі, ноти, бони, які вільно продаються і купуються на грошовому ринку, фондових біржах, і неринкові — вклади в ощадні банки, сертифікати, за допомогою яких залучаються вільні кошти населення і які можуть бути в будь-який час пред'явлені для сплати, проте при достроковому їх пред'явленні виплати по них різко знижуються. За строком дії бувають короткострокові — казначейські облігації (на строк до і року); середньострокові — ноти (від, і до 5 років); довгострокові — бони (строком понад 5 років).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me