диспропорції

рос. диспропорции

(від латин. dis — не і proportionalis — пропорційність) — 1. Несумісність, невідповідність частин чого-небудь, відсутність пропорційності. 2. Порушення узгодженості, відповідності взаємопов'язаних економічних процесів і показників, що характеризують функціонування і розвиток окремих галузей і виробництв, проходження стадій відтворювального циклу. Напр., може спостерігатися невідповідність обсягу видобування сировини наміченому обсягові її переробки, обсяг виробництва може не задовольняти вимоги споживання, зростання виробництва засобів виробництва набагато перевищувати зростання виробництва споживчих товарів та послуг, і навпаки. Д. свідчать про гіпертрофований розвиток одних секторів економіки за рахунок інших, про відсутність збалансованості економічних процесів.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me