додана вартість

рос. прибавленная стоимость

різниця між вартістю продукції (послуг), створеної і реалізованої даним підприємством, і вартістю затрат на придбання й переробку сировини і матеріалів. Це та вартість, яка прирощена на даному підприємстві.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. додана вартість — Приріст вартості блага, який виник внаслідок процесу виробництва; різниця між чистим виторгом підприємства і коштами матеріалів, енергії та зовнішніх послуг. Універсальний словник-енциклопедія
  2. додана вартість — (англ. аdded value) вартість, створювана працею найманих робітників понад вартість їхньої робочої сили. Визначається, як різниця між вартістю вироблених товарів і вартістю матеріалів та сировини, що використані для їх виробництва. Економічний словник