документальна інформаційно-пошукова система

рос. документальная информационно-поисковая система

система, яка призначена для пошуку документів у масиві даних. За режимом функціонування Д.і.-п.с. бувають працюючими в режимі вибіркового поширення інформації і працюючими в режимі ретроспективного пошуку.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me