доларизація економіки

рос. долларизация экономики

широке надпланове, непрогнозоване використання у грошовому обігу іноземної грошової одиниці — доларів при операціях товарообігу. В цьому разі значна частина вітчизняної валюти втрачає свою якість як засобу платежу. Д.е. може стати некерованою (набути рис тіньової економіки), призвести до росту соціальної напруженості, активізації тіньової економіки, зниження купівельної спроможності національної валюти.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me