ділова етика (етика підприємництва)

рос. деловая этика (этика предпринимательства)

(від латин. ethica — звичай, характер) — сукупність визначених принципів, професійних правил та норм поведінки ділових людей (підприємців, бізнесменів) під час реалізації цілей, завдань, різних програм та планів організацій, установ виробничої і невиробничої сфери. Це також спеціально визначені, загальноприйняті норми, форми,, прийоми, що застосовуються при виконанні індивідуальних службових функцій працівниками і службовцями. Великими підприємницькими організація-ми-компаніями, концернами, фірмами розроблені і впроваджені певні правила, довідники, кодекси ділової етики, які е обов'язковими для дотримання всіма без винятку працівниками при виконанні своїх функцій.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me