екологічні фонди

рос. экологические фонды

небюджетні державні фонди, які створюються для розв'язання невідкладних завдань щодо охорони природи, відновлення втрату природному середовищі, компенсації завданої шкоди та інших проблем довкілля. Е.ф. формуються із коштів, які надходять від підприємств, установ, організацій, громадян, а також іноземних юридичних осіб і громадян, у т. ч. розміщення відходів та інших видів забруднення; сум, одержаних від позовів про відшкодування збитків і штрафів за екологічні правопорушення; коштів від реалізації конфіскованих знарядь мисливства і рибальства та незаконно здобутої за їх допомогою продукції; коштів, одержаних у вигляді дивідендів, відсотків від вкладів, банківських депозитів, від пайового використання власних коштів фонду в діяльності підприємств та інших юридичних осіб; інвалютних надходжень.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me