економічне зростання

рос. экономический рост

кількісне збільшення і якісне удосконалення суспільного продукту і факторів його виробництва. Основні ознаки Е.з.: значне суспільне відтворення; механізм руху — взаємодія трудових ресурсів, засобів виробництва, природного потенціалу, технології. Кількісні і якісні ознаки цього зростання знаходять відображення у темпах приросту виробленого продукту, піднесенні національного багатства, у розв'язанні соціальних проблем і зростанні добробуту народу. Основними показниками, що характеризують Е.з., є темпи приросту валового національного продукту, розвитку продуктивних сил, темпи зростання продуктивності праці, обсяги капіталовкладень у розвиток матеріальної бази виробництва, приріст випуску товарів народного споживання, зниження цін на товари і послуги, стабільність курсу національної валюти, кредитоспроможність банківської системи тощо.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me