економічний аналіз

рос. экономический анализ

комплексне вивчення стану народного господарства, його галузей, об'єктів господарської діяльності, організацій, фірм, компаній, різних сфер суспільного життя з метою виявлення факторів Поліпшення результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні явища. При проведенні Е.а. використовують статистичні методи (порівняльний, індексний, балансовий тощо) та економіко-математичні (кореляційний та факторний аналізи, варіаційне обчислення та ін.). Для узагальнення результатів аналізу використовуються аналітичні таблиці та графіки. Їх зміст і форма повинні відповідати вимогам повноти відображення, правильного групування даних, доцільної послідовності показників, що характеризують окремі сторони функціонування економіки та соціальної сфери суспільства. Е.а. сприяє розробці системи заходів, спрямованих на усунення недоліків в економічній діяльності, вибору найдоцільніших напрямів розвитку народного господарства в цілому, його галузей, організацій, фірм, компаній. Див. також Аналіз господарської діяльності.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me