електронний документ

рос. электронный документ

сукупність розміщених у пам'яті ЕОМ реквізитів будь-якого документа, які можуть бути переглянуті користувачем у різній формі. У разі необхідності за допомогою відповідних програмних засобів в Е.д. можуть бути внесені певні зміни.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me