елімінування

рос. элиминирование

(від латин. elimino — виношу за поріг) — вилучення з розгляду в процесі аналізу, розрахунку, контролю наперед відомих факторів, показників, що не зв'язані з процесом, явищем, яке аналізується, вивчається.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. елімінування — (англ. еlimination) вилучення з розгляду (розрахунку, аналізу) ознак (змінних факторів), не пов’язаних з явищем, що визначається. Економічний словник
  2. елімінування — -я, с. Виключення, видалення. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. елімінування — ЕЛІМІНУВА́ННЯ, я, с. Дія за знач. елімінува́ти. Якщо на аналізований показник впливає кілька факторів, потрібно встановити роздільний вплив кожного з них. Для цього застосовують спеціальний метод – елімінування (з наук. літ. Словник української мови у 20 томах
  4. елімінування — елімінува́ння (від лат. elimino – виношу за поріг) виключення, видалення; матем. те саме, що й елімінація. Словник іншомовних слів Мельничука
  5. елімінування — елімінува́ння іменник середнього роду Орфографічний словник української мови
  6. елімінування — Елімінування: — вилучення [41] Словник з творів Івана Франка