ефективність виробництва

рос. эффективность производства

характеризується ринковою вартістю виробленої продукції, поділеної на сумарні затрати ресурсів підприємства. Оцінюється співвідношенням усіх витрат до одержаних результатів. Розрізняють економічну ефективність і соціальну.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me