ефект економічний

рос. эффект экономический

(від латин. effectus-виконання, дія і грец. oikonomia — господарський) — показник результативності господарської діяльності у формі різниці між результатами і витратами усіх ресурсів. Як правило, Е.е. виступає як прибуток від господарської діяльності, а також показник зростання продуктивності праці, вартісної оцінки продукції та інші.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me