ефект очікування

рос. эффект ожидания

засіб регулювання рівноваги платіжного балансу за умов використання ефекту міжнародного руху капіталу, коли при нефіксованому рівні цін зміни в грошовій масі можуть змінити й очікувані показники щодо майбутнього рівня цін. Якщо інвестори очікують інфляцію, вони вимагають вищих процентних ставок — і навпаки (напр., збільшення грошової маси країни з активним платіжним балансом зумовлює сподівання вищого рівня цін протягом наступного року). В даному разі згідно з ефектом ліквідності треба було б знизити процентну ставку, але Е.о., навпаки, вимагає її підвищення. Врешті у країні з активним платіжним балансом процентна ставка може навіть збільшитись замість очікуваного зниження. Отже, Е.о. призводить до послаблення процесу регулювання.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me