загальний зв'язок явищ

рос. всеобщая связь явлений

найзагальніша закономірність існування світу, що є результатом і виявленням універсальної взаємодії усіх предметів і явищ. Вона виражає внутрішню структурну єдність усіх елементів і властивостей у кожній цілісній системі, а також різноманітні зв'язки і відношення даної системи з іншими системами та явищами, що її оточують. З.з.я. має нескінченний прояв. Зв'язки між предметами і явищами можуть бути прямими й непрямими, постійними і тимчасовими, суттєвими й несуттєвими, випадковими і необхідними, функціональними та ін. Проявом З.з.я. в економші виступають причиново-наслідкові відношення, залежність теперішнього стану кожної фінансово-економічної системи від її минулого, від впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ, зв'язок між властивостями суб'єктів підприємницької діяльності і різними економічними законами. З розвитком цивілізації і прогресом у способах виробництва ускладнюються зв'язки між окремими людьми, організаціями і цілими державами, стають усе впливовішими фактори суспільно-економічного, ідеологічного, політичного, культурологічного, екологічного та іншого характеру.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me