запаси

рос. запасы

матеріальні цінності, оборотні кошти у вигляді сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів, готової продукції, що не використані на даний момент у виробництві і зберігаються на складах або в інших місцях і призначені для подальшого використання. 3.-це спосіб резервування ресурсів для забезпечення безперервності виробництва та обігу, зниження можливості виникнення простоїв. Існують розрахункові норми З., яким відповідають нормативні 3., а 3. понад такі норми називають понаднормативними.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. запаси — див. Святі Дари запасні Словник церковно-обрядової термінології
  2. запаси — (англ. stocks, reserves) наявність матеріальних ресурсів (засобів виробництва і предметів споживання) для забезпечення безперервності розширеного відтворення, обслуговування невиробничої сфери та задоволення потреб населення. Економічний словник
  3. запаси — В економіці поняття, що означає ресурси, які підприємство зберігає для потреб майбутнього внутрішнього виробництва або продажу. Універсальний словник-енциклопедія