йосифинська метрика

рос. йосифинская метрика

комплекс актів (1785-1788 рр.), що регулювали земельні відносини в Галичині, перший земельний кадастр (перепис і економічна оцінка земельних угідь), складений на підставі патенту (указу) Імператора Иосифа П від 12.04.1785 р. з метою упорядкування податкового законодавства Австрійської імперії, врегулювання земельних відносин та податкової систем. По кожному наступному пункту окремо містила: книгу поземного прибутку (метрикальну книгу) — основний документ земельного кадастру, де фіксувалися дані про власника, площу, категорію, прибутковість та ін. відомості про земельні угіддя; штокінвентар (господарський опис поміщицького маєтку) та ін. документи. Використовувалась під час розгляду спорів, пов'язаних із землеволодінням. На основі Й.м. створено Францисканську метрику — пізніший земельний кадастр Галичини (1819-1820 рр.).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me