кадастр земельний

рос. кадастр земельный

сукупність відомостей про природний, господарський та правовий стан земель. Включає дані щодо реєстрації землекористувань, обліку кількості і якості земель, бонітування (класифікації) ґрунтів та економічної оцінки земель. Охоплює всю сукупність земельнооблікових та земельнооціночних даних (відомості про стан і використання земель, матеріали спеціального обстеження, описові та картографічні матеріали, що характеризують ґрунтове покриття землекористувань, склад угідь та організацію території, сівозміни, рослинний покрив природних угідь, рельєф, контурність, клімат, гідрологію тощо), тобто відбиває характеристику землі з погляду її природних, економічних, правових та інших особливостей.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me