калькуляція

рос. калькуляция

один із різновидів структурного (постатейного) розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої (товарної) продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за певною формою. К. включає такі види структурних постатейних витрат: сировина і матеріали, витрати електроенергії, заробітна плата, податки, відрахування, витрати на технічне обслуговування, на реалізацію, амортизаційні відрахування та Ін. К. складають на продукцію основного і допоміжного виробництва помісячне, на квартал, рік за цільовим призначенням. Розрізняють планові, прогнозні, кошторисні, нормативні й звітні К. Планові, кошторисні й нормативні К. є попередніми, їх складають до початку виробництва продукції.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. калькуляція — Калькуля́ція, -ції, -цією Правописний словник Голоскевича (1929 р.)
  2. калькуляція — калькуля́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  3. калькуляція — калькуля́ція (від лат. calculatio – підраховування) обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг за елементами витрат. Словник іншомовних слів Мельничука
  4. калькуляція — -ї, ж. 1》 Дія та її результат за знач. калькулювати. 2》 Форма калькуляційного листа для розрахунку собівартості робіт. 3》 Елемент методу бухгалтерського обліку. Калькуляція собівартості — розрахунок витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції. Великий тлумачний словник сучасної мови
  5. калькуляція — (англ. саlculation) – обчислення собівартості одиниці продукції або виконаних робіт за елементами витрат. Економічний словник
  6. калькуляція — Лік, лічба, вилік, залік, злік, налік, облік, перелік, рахунок, вирахунок, зрахунок, обрахунок, підрахунок, порахунок, розрахунок, урахунок Словник чужослів Павло Штепа
  7. калькуляція — КАЛЬКУЛЯ́ЦІЯ, ї, ж. Дія та її результат за знач. калькулюва́ти. Складовою частиною технологічного проекту є також калькуляція вартості робіт (Рад. Укр. 21.IX 1950, 3). Словник української мови в 11 томах
  8. калькуляція — Калькуляция — calculation, accounting — *Kalkulation, Kostenanschlag, Preisbildung, Abschätzung — обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг за елементами витрат. Гірничий енциклопедичний словник