касова книга

рос. кассовая книга

бухгалтерська книга, призначена для обліку готівки в касі підприємства, організації, установи і операції про її приймання й видачу. К.к. шнурується, аркуші нумеруються. Записи в ній ведуться по кожній касовій готівковій операції на підставі прибуткового або видаткового касового ордера.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. касова книга — (англ. саsh-book) книга встановленої форми, в якій відображаються операції з готівкою. Кожне підприємство, організація, установа може мати тільки одну к.к., яка має бути пронумерована, прошнурована та завірена певним чином. Записи у к. Економічний словник