категорії економічні

рос. категории экономические

логічні поняття або вирази, що відбивають головне, суттєве, найхарактерніше в реальних відносинах економічного життя суспільства; теоретичний вираз економічних, суспільно-виробничих відносин. Як теоретичне узагальнення економічної практики вони є вузловими пунктами системи пізнання виробничих відносин у їх нерозривному зв'язку з продуктивними силами. Знання, сутність і аналіз К.е. у різних ринкових ситуаціях, народному господарстві допомагає встановлювати при-чинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежність між окремими явищами економічного життя (напр., вартість, ціна, товар, гроші, прибуток та ін.). К.е. — не голі абстракції, якими люди оперують в системі наукового мислення. Оскільки вони відображають дійсні явища економічного життя і закономірності економічних процесів, їх необхідно використовувати в інтересах удосконалення ринкових відносин, підвищення економічної ефективності господарювання.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. категорії економічні — (англ. economic саtegories) логічні поняття, що висвітлюють найхарактерніше в реальних відносинах економічного життя суспільства; теоретичне вираження економічних, суспільно-виробничих відносин. Економічний словник