кашталоємність

рос. капиталоемкость

показник, що характеризує величину основного капіталу, необхідного для випуску продукції (товарів, послуг) вартістю в і грн. Визначається діленням вартості основних засобів на обсяг продукції у грошовому вираженні, що вироблена за один рік.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me