класифікація

рос. классификация

розподіл об'єктів, понять, назв за класами, групами, розрядами, за якого в одну групу потрапляють об'єкти, що мають певні загальні ознаки. Напр., К. товарів (споживчі товари довготермінового і поточного (повсякденного) користування, продовольчі і промислові тощо), К. податків (прямі, непрямі).

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me

Значення в інших словниках

  1. класифікація — КЛАСИФІКА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Те саме, що класифікува́ння. Він належав до тих людей, яких буденна класифікація називає “звичайними” (І. Франко); Наше міжгір'я само по собі є величезним зібранням всіляких порід... Словник української мови у 20 томах
  2. класифікація — -ї, ж. 1》 Дія за знач. класифікувати. 2》 Система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями. Великий тлумачний словник сучасної мови
  3. класифікація — Поділ предметів (явищ) на класи, розділи, підрозділи, здійснюваний згідно з визначеними принципами. Універсальний словник-енциклопедія
  4. класифікація — КЛАСИФІКА́ЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за знач. класифікува́ти. 2. Система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями. Словник української мови в 11 томах
  5. класифікація — класифіка́ція іменник жіночого роду Орфографічний словник української мови
  6. класифікація — класифіка́ція (від лат. classis – розряд і ...фікація) розподіл предметів за спільними ознаками з утворенням певної системи класів даної сукупності предметів. Словник іншомовних слів Мельничука
  7. класифікація — [класиеф'ікац'ійа] -йі, ор. -йеійу Орфоепічний словник української мови
  8. класифікація — КЛАСИФІКА́ЦІЯ, СИСТЕМАТИЗА́ЦІЯ, СИСТЕМАТИЗУВА́ННЯ, СИСТЕМА́ТИКА. Класифікація комах; Класифікація експонатів; Систематизація знань; Систематизування інформації; Систематика залізних сплавів. — Пор. класифікува́ти. Словник синонімів української мови
  9. класифікація — Классификация — classifying, sizing — Sortieren, Sichten, Klassieren... Гірничий енциклопедичний словник