комплекс інвестиційний

рос. комплекс инвестиционный

система підприємств та організацій, створена для реалізації капітальних вкладень, яка виконує у суспільному виробництві функцію створення нерухомих основних фондів, необхідних і достатніх для діяльності підприємств, організацій та установ усіх галузей економіки держави. До складу К.і. входять: інвестори-вкладники капіталу, призначеного для створення нових або розширення, реконструкції чи технічного переобладнання наявних основних фондів; підрядні будівельні підприємства і фірми, що виконують будівництво "під ключ" або на інших умовах; субпідрядні спеціалізовані підприємства, будівельні кооперативи та інші будівельні організації; проектні підприємства, архітектурні організації; промисловість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів; металургія, хімічна, лісова і деревообробна промисловість у частині, що постачає предмети праці для інвестиційного комплексу; машинобудівні підприємства, продукція яких призначена для створення нерухомих основних фондів і будівельного виробництва (машинобудування енергетичне, нафтохімічне, для легкої і харчової промисловості, шляхобудівне та ін.); відокремлені виробничо-управлінські структури; некомерційні асоціації інвестиційних підприємств; ринкова інфраструктура інвестиційного комплексу; органи державного регулювання ринкових відносин в інвестиційному комплексі. Кінцевою продукцією К.і. є підприємства, повністю закінчені й підготовлені до виробничого функціонування та надання послуг, а також будівлі, споруди, об'єкти і комплекси соціального призначення.

Джерело: Eкономічна енциклопедія на Slovnyk.me